Skole- og tilbudsstruktur 

Les mer om saken og last ned sakspapirer hos Innlandet fylkeskommune: Flere skoler kan bli lagt ned.

Digitalt møte 21. april

Lokallagsledere, folkevalgte, Innlandet SU og fylkesstyret ble invitert til digitalt møte om skole- og tilbudsstruktur søndag 21. april kl. 18:00-20:00.

Møtet startet med info om saken og prosessen i fylkeslaget fra fylkestingsgruppa og nettverk for kultur og utdanning. Deretter var det åpent for spørsmål og innspill fra deltakerne. 

Veiledende punkter om SVs rolle fram mot fylkestingets møte i oktober

🗣️ Vi oppfordrer alle til å delta i ordskiftet med sine standpunkter. Samtidig oppfordrer vi til å bidra til saklig dialog og konstruktiv debatt basert på de fakta som foreligger.

🤠 Vær bevisst på hvilke «hatt» du bruker når du uttaler deg. Er det lokallaget ditt som mener noe, er det denne «hatten» du bør bruke. Dersom du ikke har forankret standpunktet ditt i valgte organer, kan du signere innlegg som SV-medlem.

👂🏼 Innlandet SV som fylkesparti har ikke tatt stilling til forslaget fra administrasjonen. Vi vil jobbe fram mot flere ulike møtepunkter som også involverer lokallagene. Nettverk for utdanning og kultur deltar i denne prosessen.

📎 SV har ingen tradisjon for å binde folkevalgte til vedtak gjort av partiet. Vi vil allikevel ha tett dialog med fylkestingsrepresentantene, slik at eventuelle motstridende syn i fylkestingsgruppa kommuniseres klokt og planlagt.