Nord-Aurdal SV

Nord-Aurdal SV er eit lokallag i Innlandet SV.

Årsmøte 2024

Nord-Aurdal SV heldt årsmøte 5. februar. Medlemmer fekk innkalling og sakspapir på e-post.

Kontakt lokallaget

Leiar: Aud Søyland
E-post: audsoyland@gmail.com

Følg Nord-Aurdal SV på Facebook.

Kommunestyret

Nord-Aurdal SV har ein representant i kommunestyret: Berit Synnøve Øygard.

Miljø og fellesskap er hjartesakene våre

SV vil arbeide for at Nord-Aurdal skal vera ein leiande distriktskommune med levande grender. Ein god kommune krev eit samspel mellom offentlege tenester og privat engasjement.

Nord-Aurdal skal vera kommunen der vi bryr oss om kvarandre og har gode system for å inkludere og engasjere innbyggjarane. SV er vaktbikkja som passar på rettane til dei svakaste i samfunnet.

Vår politikk

Her kan du lese vårt valprogram.