Nord-Aurdal SV

Nord-Aurdal SV er eit lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Leiar: Aud Søyland
E-post: audsoyland@gmail.com

Følg Nord-Aurdal SV på Facebook.

Kommunestyret

Nord-Aurdal SV har ein representant i kommunestyret: Berit Synnøve Øygard.

Miljø og fellesskap er hjartesakene våre

SV vil arbeide for at Nord-Aurdal skal vera ein leiande distriktskommune med levande grender. Ein god kommune krev eit samspel mellom offentlege tenester og privat engasjement.

Nord-Aurdal skal vera kommunen der vi bryr oss om kvarandre og har gode system for å inkludere og engasjere innbyggjarane. SV er vaktbikkja som passar på rettane til dei svakaste i samfunnet.

Her kan du lese og laste ned Nord-Aurdal SVs arbeidsprogram frå 2019.

Valg 2023

Her kan du lese vårt valprogram.

Nord-Aurdal SVs valgliste:

1Berit Synnøve Øygard1956
2Marte Josephine Lerhol Aure1989
3Pål Sandnæs1988
4Mona Kathrine Myhre1987
5Marie Asheim1955
6Magnus Olav Bjerke Bratrud1993
7Siri Osaland1959
8Rudolf Roovers1954
9Ellen Persvold1974
10Eli Kristin Nesmoen1956
11Jo Clausen1944
12Aud Søyland1954
13Bjørnar Mehren Nystrøm1991
14Silje Sneve1999
15Sara Vatne1946
16Pål André Storsveen1990
17Liv Marit Enoksen1952
18Hildegunn Spjøtvoll1961