Søndre Land SV

Søndre Land er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Fung. leder: Marianne Kammen
E-post: mariaka43@gmail.com

Følg Søndre Land SV på Facebook

Kommunestyret

Søndre Land SV har en representant i kommunestyret: Helge Røyne.

Bilde av Helge Røyne fra valgkampen i 2019.

Valgprogram

Kamp for like muligheter for alle barn

Grønn omstilling

Mestring i livet

Søndre Land

Mangfold, likestilling og inkludering

Søndre Land SV vil også jobbe for å: