Valgprogram Søndre Land SV 2019–2023

Kamp for like muligheter for alle barn

Grønn omstilling

Mestring i livet

Søndre Land

Mangfold, likestilling og inkludering

Søndre Land SV vil også jobbe for å: