Trysil SV

Trysil SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Leder: Marit Nyhuus
E-post: marit.nyhuus@gmail.com

Følg Trysil SV på Facebook.

Kommunestyret

Trysil SV har en representant i kommunestyret: Stine Akre. Stine er også varaordfører i Trysil.

Valgprogram 2019-2023

For de mange – ikke for de få

«For de mange – ikke for de få» er verdigrunnlaget programmet for Trysil SV for kommunevalget 2019 bygger på. Vi vil ha en kommune der alle skal sees som ressurspersoner som får mulighet til å utvikle sine evner og anlegg. Det betyr å ha respekt for dem som følger sin egen vei, dem som noen ganger mislykkes, dem som ikke står fremst i køen for å kreve sin rett. Det betyr å ha solidaritet med sambygdingene våre, som alle trenger heiarop og oppmuntring for å lykkes. Ingen skal måtte føle skam om de kommer til kort.

Trysil SV er stolt og fornøyd over å ha samlet folk med ulik kompetanse og bakgrunn på årets liste. Til kommende valg har vi også medlemmer av partiet Rødt på listen. Vi er glade for å kunne samle hele venstresida i Trysil på en felles valgliste.

Trysil kommune trenger et parti som setter fellesskapets behov og interesser først. Et parti for de mange – ikke for de få.

For de mange – ikke for de få!