Innlandet SV støtter kampanjen «Kua mi får dere aldri»

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs fylkesstyre 1. desember 2019.

Styret i Nortura planlegger å legge ned slakteriet i Otta. Ved å legge ned anlegget i Otta vil nærmere 80 arbeidsplasser i distriktslandbruket gå tapt. Nortura Otta bidrar til viktig rekruttering og sysselsetting i landbruket. En nedleggelse av anlegget er ikke med på å bygge bærekraft og bosetting i distriktene.

Innlandet SV har vedtatt 10 landbrukspolitiske prinsipper. Et av prinsippene er at vi må øke sjølforsyningsgraden og at vi må satse på et grønt og bærekraftig landbruk. Vi er alle avhengige av et velfungerende og produserende landbruk, som har korte avstander mellom produksjon og distribusjon. Det er likeledes viktig med kort avstand til slakteri i et dyrevelferdsperspektiv. Nærmiljøanlegg som Nortura Otta er viktig i disse sammenheng.