Representantskap 4. desember 2023

Det ble holdt digitalt møte i representantskapet 4. desember.

På denne siden finner du praktisk informasjon om møtet.

Program

Møtet holdes digitalt fra kl. 19:00 til 21:00.

18:45 Det digitale møterommet åpnes
19:00 Møtestart
21:00 Avslutning

Om representantskapet

Hvert lokallag representeres av én delegat i representantskapet, men kan melde på flere observatører med tale- og forslagsrett. 

Innkalling og praktisk informasjon ble sendt i uke 45. Last ned 1. innkalling her.

2. innkalling kan lastes ned her.

Frist for oppmelding av saker var 20. november.

Forslag og endringsforslag leveres i eget skjema:

Saksliste

RS 005-22 Konstituering
RS 006-22 Evaluering valgkamp
RS 007-22 Fylkesbudsjett 
RS 008-22 Tidslinje for NTP
RS 009-22 Eventuelt

Uttalelser

Fristen for oppmelding av uttalelser var 20. november. Les mer om uttalelser her. Det kom ikke inn uttalelser innen fristen, og saken er fjernet fra sakslisten.

Praktisk informasjon

Møtet holdes digitalt på møteplattformen Zoom. Her finner du en enkel bruksanvisning.

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål: innlandet@sv.no.