Representantskap 8. januar

Det ble holdt digitalt møte i representantskapet 8. januar.

Program

Møtet holdes digitalt fra kl. 19:00 til 21:00.

18:45 Det digitale møterommet åpnes
19:00 Møtestart
21:00 Avslutning

Om representantskapet

Hvert lokallag representeres av én delegat i representantskapet, men kan melde på flere observatører med tale- og forslagsrett. 

Innkalling og praktisk informasjon ble sendt i uke 49. Last ned 1. innkalling her.
2. innkalling med sakspapirer ble sendt ut 5. januar. Last ned 2. innkallingen her.

Påmeldingsfrist var 1. januar.

Saksliste

RS 10-23 Konstituering
RS 11-23 Innspill til SVs prioriteringer i NTP
RS 12-23 Eventuelt

Fristen for endringsforslag gikk ut når strek ble satt i debatten. 

Vedtak fra representantskapet 4. desember

Tidslinje for Innlandet SVs innspill til SVs prioriteringer i NTP 2025-2036:

Uttalelser

Fristen for oppmelding var 1. januar. Les mer om uttalelser her.

Praktisk informasjon

Møtet holdes digitalt på møteplattformen Zoom. Påmeldte deltakere får lenke til pålogging på e-post. Her finner du en enkel bruksanvisning for Zoom.

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål: innlandet@sv.no.