Lokallagenes forberedelse til valg 2023

Programarbeid

Fylkeslaget har utarbeidet og samlet et knippe ressurser lokallaga og programkomiteene kan bruke i sitt arbeid med valgprogrammet:

For å få tilgang til filene over, må det først logges inn med e-postadressen som er registrert i HyperSys. Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål, eller les mer i SVs ressursbank.

Lokallag får hjelp av fylkeslaget til å sette programmene i mal for trykk. Mer informasjon om dette ble sendt til lokallagslederne 21. mars. Ta kontakt med fylkessekretær for å gjøre avtale om design.

Valg 2023

Innlandet SVs representantskap og SVs landsstyre har vedtatt plattformer for lokalvalget, som beskriver grunnlaget for valgkampen på tvers av organisasjonsledd: