Oppland

Bli bedre kjent med kandidatene våre:

Hverdager

Hverdagene er overalt og til alle tider. For SV er det viktig at hverdagene er så gode som mulig, derfor må også politiske valg og løsninger gjenspeile dette. SV går til valg på å skape gode hverdager for de mange.