Årsmøte 2021

Innlandet SV holdt årsmøte 6.-7. mars 2021.

Les mer om årsmøtet her: Samlet til digitalt årsmøte.

Kunngjøringen av årsmøtet ble sendt ut 18. desember.
1. innkalling ble sendt ut 12. januar.
Innstilling fra valgkomiteen ble sendt ut 9. februar
2. innkalling med sakspapirer ble sendt ut 26. februar.

Oversikt

Om årsmøtet

Årsmøtet behandlet beretninger, regnskap, vedtekter, budsjett, arbeidsplan, innkomne saker og uttalelser – og valgte tillitsvalgte for fylkeslaget og representanter til SVs landsmøte.

Hvert lokallag valgte sine 2-7 delegater beregnet på antall medlemmer 31.12.2020.

Her er gjeldende styringsdokumenter.

Program

Lørdag 6.3.

09:30 Registrering åpner
10:00 Møtestart
10:15 Formøter
10:50 Møtet fortsetter
11:05 To hilsningstaler
11:25 Møtet fortsetter
12:10 Lunsj
13:00 Partileders tale
14:10 Møtet fortsetter
15:35 Pause
15:45 Møtet fortsetter
16:30 Møtet lukkes
Frist for endringsforslag
16:45 Møter i komiteene

Søndag 7.3.

09:30 Møterommet åpner
10:00 Møtestart
10:50 Voteringer
11:10 Pause
11:20 To hilsningstaler
11:40 Temainnledning: Kommuneøkonomi
12:40 Pause
13:00 Valg
13:45 Årsmøtet heves
14:00 Møteslutt

Gjeldende frister

Saksliste

Last ned sakspapirer her.

Forslag

Forslag leveres i dettes skjemaet.

Frist for endringsforslag til vedtektene gikk ut 17. februar. Gjeldende vedtekter kan lastes ned her.

Praktisk informasjon

Årsmøtet holdes digitalt fra kl. 10:00 – 16:30 lørdag 6. mars og 10:00 – 14:00  søndag 7. mars.

Det ble holdt kurs i den digitale møteplattformen før årsmøtet onsdag 24. februar 19-20 og tirsdag 2. mars 12-13, med hovedvekt på spørsmål og øving.

Les mer om smittevern på SV-møter.

Deltakeravgiften er 200 kr.

Kontakt fylkessekretær ved spørsmål: innlandet@sv.no.