Representantskap og organisasjonsseminar 2022

Velkommen til møte i representantskapet og organisasjonsseminar 2. oktober.

SVere fra hele Innlandet var samlet på Moelv for å stake ut kursen mot valget i 2023.

På denne siden finner du praktisk informasjon og alle sakspapirer.

Vedtatte uttalelser

Representantskapet vedtok følgende uttalelser:

Program

10:30   Møtestart
11:00   Panelsamtale: Valget 2023
12:30   Lunsj
13:30   Saksbehandling
14:30   Kafédialog
16:00   Avslutning

Last ned programmet som PDF.

Representantskap

Innkalling og praktisk informasjon ble sendt ut til lokallagene i uke 34. Praktisk informasjon, innkallinger og sakspapirer samles på denne siden.

Frist for oppmelding av saker var 17. september. 2. innkalling med sakspapirer ble sendt ut 29. september. 

Hvert lokallag representeres av én delegat i representantskapet, og kan melde på flere observatører med tale- og forslagsrett. 

Deltakelse var gratis og fylkeslaget dekker reiseutgifter.

Påmelding gjelder for hele dagen – både representantskap og organisasjonsseminar. Påmeldingsfrist var 25. september. For påmelding etter fristen, ta kontakt med fylkessekretær: innlandet@sv.no.

For å foreslå endringer til uttalelser, brukte deltakerne eget skjema. Les mer om uttalelser her: Skriv en uttalelse.

Organisasjonsseminar 

I forbindelse med representantskapet inviteres lokallagene også til organisasjonsseminar. Det blir paneldiskusjon om hvordan SV skal vinne lokalvalget 2023 i Innlandet og kafédialog hvor lokallagene vil kunne diskutere aktuelle saker til programmene med nettverkslederne i Innlandet SV.

Panelsamtale

Tema: Hvordan skal vi vinne valget i 2023?
Etter panelsamtalen åpnes talerstolen for debatt. 

Deltakere

Moderator: Amund R. Heggelund

Undertema

Panelet oppsummerer debatten i etterkant.

Kafédialog

Fordelt på syv bord med syv temaer, sitter nettverkene. Deltakerne skal sirkulere fra bord til bord for å diskutere aktuelle lokalpolitiske saker. Nettverkslederne har ansvar for å holde diskusjonene i gang og for at sakene blir notert ned. Disse deles med fylkeslaget i etterkant av samlingen.

Temaer