Lokallagenes årsmøter

Alle SVs lokallag holder årsmøte i januar. Se oversikt i fylkeslagets kalender.

For lokallag

Planlegging og forarbeid

Dokumentmaler

Last ned Word-filer med innhold som tilpasses lokalt:

Oppfølging av møtet

Lokallagsstyrets oppgaver etter årsmøtet:

Se sjekkliste på siste side i den enkle veilederen, eller last ned egen guide for oppfølging av årsmøtet her (denne er sendt på e-post til alle lokallagsledere).

Flere ressurser

Fylkeslaget har også en egen bruksanvisning for medlemsregisteret og om et kort notat om personvern til lokallagenes valgkomiteer. Ta kontakt med innlandet@sv.no for å få den tilsendt.

Se også sv.no/ressursbanken. Der kan dere laste ned flere maler, finne mer informasjon og lese lokallagshåndboka.

Bruk gjerne FB-gruppa for å spørre om innspill fra andre lokallag og for å dele gode ideer: SVere i Innlandet – Folkevalgte og tillitsvalgte

Her kan dere laste ned gjeldende vedtekter: