Lokallagenes årsmøter

Alle SVs lokallag holder årsmøte i januar. Se oversikt i fylkeslagets kalender.

For lokallag

Planlegging og forarbeid

Dokumentmaler

Oppfølging av møtet

Lokallagsstyrets oppgaver etter årsmøtet:

Last ned PDF med mer info her.

Flere ressurser

Fylkeslaget har også en egen bruksanvisning for medlemsregisteret og om et kort notat om personvern til lokallagenes valgkomiteer. Ta kontakt med innlandet@sv.no for å få den tilsendt.

Se også sv.no/ressursbanken. Der kan dere laste ned flere maler, finne mer informasjon og lese lokallagshåndboka.

Bruk gjerne FB-gruppa for å spørre om innspill fra andre lokallag og for å dele gode ideer: SVere i Innlandet – Folkevalgte og tillitsvalgte

Her kan dere laste ned gjeldende vedtekter: