Lokallagenes årsmøter

Lokallag avholder årsmøte innen utgangen av januar hvert år. Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap, arbeidsplan, budsjett for inneværende år, politiske uttalelser og foreta valg. I år før kommunevalg velges nominasjonskomité.

I kommunevalgår vedtar årsmøtet lokalt partiprogram og nominerer kandidater til valget, med mindre det holdes et eget nominasjonsmøte.

Årsmøter 2024

Her finner du oversikt over lokallagas årsmøter i 2024. Ta kontakt med ditt lokallag for mer informasjon og hvis datoen mangler.

Her har vi samlet ressurser lokallagene kan bruke i organisering og gjennomføring av sine årsmøter: innlandet.sv.no/lokallagenes-arsmoter.

Årsmøter 2023

Årsmøter 2022