Lokallagenes årsmøter

Lokallaget avholder årsmøte innen utgangen av januar hvert år. Alle medlemmer i lokallaget har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap, arbeidsplan, budsjett for inneværende år, politiske uttalelser og foreta valg. I år før kommunevalg velges nominasjonskomité.

I kommunevalgår vedtar årsmøtet lokalt partiprogram og nominerer kandidater til valget, med mindre det holdes et eget nominasjonsmøte.

Årsmøter 2023

Ta kontakt med ditt lokallag for informasjon om årsmøtet.

Her har vi samlet ressurser lokallagene kan bruke i organisering og gjennomføring av sine årsmøter: innlandet.sv.no/lokallagenes-arsmoter.

Årsmøter 2022

SVs lokallag holdt årsmøter i januar og februar.