Lokallagenes årsmøter

Lokallaget avholder årsmøte innen utgangen av januar hvert år. Alle medlemmer i lokallaget har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap, arbeidsplan, budsjett for inneværende år, politiske uttalelser og foreta valg. I år før kommunevalg velges nominasjonskomité.

I kommunevalgår vedtar årsmøtet lokalt partiprogram og nominerer kandidater til valget, med mindre det holdes et eget nominasjonsmøte.

Årsmøter 2023

SVs lokallag holder årsmøter i januar.

Ta kontakt med ditt lokallag for informasjon om årsmøtet.

Her har vi samlet ressurser lokallagene kan bruke i organisering og gjennomføring av sine årsmøter: innlandet.sv.no/lokallagenes-arsmoter.

Årsmøter 2022

SVs lokallag holdt årsmøter i januar og februar.